Main Content

Turkey Biological Security Grant Competition Türkiye Biyolojik Güvenlik Hibe Yarışması

Grants

Inspired by talented scientists and innovators around the world, CRDF Global provides grants, fellowships, and training to help them succeed in their fields and collaborate across borders.

Back

Turkey Biological Security Grant Competition Türkiye Biyolojik Güvenlik Hibe Yarışması

Friday, June 29, 2018
Thursday, May 3, 2018

Yeni Fon Desteği Fırsatı

Türkiye Biyolojik Güvenlik Hibe Yarışması

CRDF Global, Türkiye Biyolojik Güvenlik Hibe Yarışmasını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Yarışma ve başvuru için gerekenler hakkında detaylı bilgi için lütfen Word ve PDF formatlarında erişilebilen 2018 Program Duyurusuna bakınız.

Yarışmanın amacı biyorisk yönetimi faaliyetlerine destek sağlamaktır; bu amaç kapsamında laboratuvar dizaynı, ekipmanların tamir ve bakımı, çalıştaylar ve eğitimler, laboratuvarların fiziksel ve prosedürlerle ilgili güvenliğinin artırılması ile Türkiye’de bulunan akademik ve endüstriyel kuruluşların araştırma ve teşhis tesislerinin güvenliğinin artırılmasıdır. Hibelerin amacı; fiziksel güvenlik güçlendirmeleri, eğitim, ekipman, SOP güvenlik prosedürleri ve materyallerinin geliştirilmesi veya revize edilmesi, biyolojik güvenliği artıracak gereçlerin tedariki, laboratuvar dizaynın geliştirilmesi, ekipmanların tamir ve bakımına yönelik masrafları karşılamaktır.

YALNIZCA TÜRKİYE’DEN YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLECEKTİR.

Hibeler, uluslararası bilimsel ve teknik iş birliğini teşvik eden bağımsız bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan CRDF Global tarafından yönetilecektir.

Tüm başvurular değerlendirilmek üzere 29 Haziran 2018 tarihine kadar İngilizce olarak Formstack üzerinden veya bsgturkey@crdfglobal.org adresine gönderilmelidir.

Tamamlanmış bir başvuru şu dosyaları içerir: Formstack üzerinden ve Word formatında erişilebilen Başvuru Dosyası, Bütçe Dosyası, Çizelge Dosyası, Kurum Destek Yazısı, Partner Kurum Destek Yazısı (mevcut ise) ve Özgeçmiş (CV) Dosyası.

Hizmet ücreti dahil edilen önerilerde, hibe kapsamında hizmet ücreti talep edenlerin geçerli pasaport suretleri dahil edilmelidir.

Toplamda her biri $3.500 USD tutarında olan veya tek bir satıcı/sağlayıcıdan toplamda $3.500 USD tutarında alınacak ekipman ve/veya hizmet kalemleri için aşağıdaki evrakları sağlayınız:

 • Türkiye'deki kurumunuza teslimat yapabileceğini ve (gerekirse) kurumunuzla birlikte çalışabileceğini kanıtlamış en az üç farklı yerli ve/veya uluslararası satıcı/sağlayıcıdan fiyat teklifi; ayrıca
 • Başvurunuzun onaylanması durumunda tamamı Excel formatında doldurulmuş CRDF Global Satıcı Karşılaştırma Formu ile birlikte teklif kalemleri için bu satıcının/satıcıların seçilmesinin detaylı nedenleri.

Başvurunun gözden geçirilmesi ve karar verilmesi için üç aşama vardır. Başvurunun bütünlüğü ve uygunluğunun gözden geçirilmesi ilk aşamayı teşkil etmektedir.

İkinci aşamada uzmanlardan oluşan bir heyet başvuruları değerlendirecektir. Başvurular aşağıdakilere göre değerlendirilecektir:

 • Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Etkisi,
 • Proje Uygulama Planının Kalitesi ve Fizibilitesi,
 • Sürdürülebilirlik Potansiyeli,
 • Bütçe, ayrıca
 • Başvurunun Anlaşılırlığı ve Bütünlüğü.

CRDF Global üçüncü aşamada seçilen finalistleri bilgilendirecektir. Finalistler ile iletişime geçilecek ve potansiyel olarak minimum 30.000 ABD Doları ile 50.000 ABD Doları arasında bir meblağ, iki ila dört aylık bir sözleşme ile hibe edilecektir.

Tüm sorular için lütfen bsgturkey@crdfglobal.org adresindeki Türkiye Biyolojik Güvenlik Hibe Ekibi ile iletişime geçiniz.
Başvurularınızı almayı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Lütfen başvurunuzu buraya gönderin https://crdfglobal-gqwfg.formstack.com/forms/bsgturkey

 

CRDF Global is pleased to announce the Turkey Biological Security Grant Competition.

For detailed information on the competition and application requirements, please view the 2018 Program Announcement available in Word and PDF formats.

The goal of the competition is to provide support for biorisk management activities, which may include laboratory design, repairs and maintenance of equipment, workshops and trainings, and upgrades for the physical and procedural security of laboratory, research and diagnostic facilities at academic and industrial institutions in Turkey. Grants are intended to cover costs associated with physical security enhancement, training, equipment, development or revision of procedural security SOPs and materials, provision of supplies that improve biological security, improvement of laboratory design, and support the repair and maintenance of equipment.

ONLY APPLICATIONS FROM TURKEY WILL BE ACCEPTED.

The grants will be administered by CRDF Global, an independent non-profit organization that promotes international scientific and technical collaboration.

All applications must be submitted in English to Formstack or bsgturkey@crdfglobal.org by 29 June, 2018 for consideration.

A complete application package includes the Application File, available in Formstack and Word formats, Budget File, Schedule File, Institute Letter of Support (LOS), Partnering Institution Letter of Support (if applicable), and Curriculum Vitae (CV) Files.

Proposals including honorarium should include copies of valid passports for those requesting the honorarium.

Proposals requesting equipment and/or services totaling $3,500 USD each, or $3,500 USD combined from a single vendor, require the following, additional documentation:

 • Quotes from at least three, different, local and/or international vendors that have a demonstrated ability to ship to/work with (if necessary) your institution in Turkey; and
 • CRDF Global Vendor Comparison Form in Excel format completed in full and detailing your vendor(s) selection for the quoted items if your application is approved.

There are three phases to application review and determination. Phase one is an initial review for application completeness and suitability.

A panel of experts will evaluate the applications during Phase two. The applications will be evaluated on:

 • Biosecurity and Biosafety Impact;
 • Quality and Feasibility of the Project Implementation Plan;
 • Sustainability Potential;
 • Budget; and
 • Clarity and Completeness of Application.

CRDF Global will notify applicants when the finalists are selected during phase three. Finalists will be contacted and potentially awarded a grant, with a minimum value of $30,000 USD and up to $50,000 USD, for a two to four-month contract.

Email the Turkey Biological Security Grant Team at bsgturkey@crdfglobal.org with any questions.

We look forward to receiving your application!

Please apply here: https://crdfglobal-gqwfg.formstack.com/forms/bsgturkey